Thứ Năm , Tháng Hai 22 2018

Lưng xô – Back

Nhóm cơ Lưng Xô ( back ) là nhóm cơ rất lớn. cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng, khi chúng ta tập thể hình. Những bài giật lưng kéo tạ nặng, giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, dầy hơn.  Những bài kéo xà sẽ làm cho,  lưng chúng ra rộng hơn, đẹp hơn. 1 Tấm lưng được cho là đẹp, khi nó phải hài hòa giữa độ rộng và độ khỏe. Tổng hợp các bài tập nhóm cơ Lưng Xô (Back, Traps, Lats – Middle back – Lower Back) lưng giữa, lưng dưới, xô, cầu vai từ cơ bản đến nâng cao

Tháng Sáu, 2017