Thứ Hai , Tháng Hai 19 2018

Thể Hình Nam

bài tập thể hình. bài tập ngực.bài tập xô, bài tập vai. bài tập bụng. bài tập vai. bài tập tay sau. bài tập tay trước. bài tập ngực.

Tổng hợp bài tập ngực bằng hít đất-push up

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Feet elevated push up. Học kỹ thuật đúng cho bài tập Hít đất chân trên ghế này qua phim, ảnh và các lời khuyên. https://www.youtube.com/edit?video_id=Z0qG0wjEIJ0 1. Tổng Quan Push Up Hít Đất Tập Ngực Vai Tay Sau – Đây là …

Đọc Thêm »

Bơm Ngực Với Đưa Tạ Qua Sau đầu-Dumbbell Pullovers

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Dumbbell Pullover. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Nhóm cơ chính: Ngực Nhóm cơ liên quan: Xô, Vai, Bắp tay sau Dạng bài tập: Compound / Phức hợp Cấp: Trung cấp Lực: …

Đọc Thêm »