Thứ Hai , Tháng Hai 19 2018

Thể Hình Nam

bài tập thể hình. bài tập ngực.bài tập xô, bài tập vai. bài tập bụng. bài tập vai. bài tập tay sau. bài tập tay trước. bài tập ngực.

Nằm ghế nghiêng dốc lên đẩy tạ đôi -incline Dumbbell Presses

 Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Incline Dumbbell Press. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Ngực Cơ liên quan: Vai, Bắp tay sau Dạng bài tập: Compound / Phức hợp Cấp: Mới Lực: Đẩy Hướng dẫn …

Đọc Thêm »

Nằm ghế nghiêng dốc lên đẩy tạ đòn – incline presses

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Barbell Incline Bench Press. Học kỹ thuật đúng cho bài tập nằm ghế dốc lên đẩy tạ đòn này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Ngực Các cơ khác: Vai, cơ tam đầu Dạng bài tập: Compound / …

Đọc Thêm »

Nằm ghế đẩy tạ đòn ghế phẳng-Barbell Bench Press

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Barbell Bench Press. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Ngực Các cơ khác: Vai, Bắp tay sau Dạng bài tập: Compound / Phức hợp Cấp: Mới Lực: Đẩy Hướng dẫn …

Đọc Thêm »